Інформація про наявність вільних місць

на паралелях у 1-9 класах школи

на 2021-2022 н.р. (оновлено 26.07.2021)

1 класи

2 класи

5

3 класи

4 класи

5 класи

Оновлюється …

6 класи

3

7 класи

8 класи

5

9 класи

5

   
   

Прийом учнів до школи

Прийом учнів до  школи проводиться відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти…переглянути


Прийом дітей до 1-х класів

Вітаємо дітей і їх батьків із зарахуванням до нашої Першої Русанівської №182 школи на 2021-2022 н.р.!

1. Аксьом
2. Антоненков
3. Барило
4. Бебешко
5. Бєломерзаєва
6. Билим
7. Бистров
8. Білецький
9. Бойкул
10. Бондар
11. Бородавко
12. Бублик
13. Бугайова
14. Буряк
15. Бутинська
16. Бутурлін
17. Васильєва
18. Власенко
19. Вчорашня
20. Галаган
21. Галич
22. Гальмакова
23. Глушак
24. Григоренко
25. Григорьєва
26. Грищенко
27. Данилюк
28. Данилюк
29. Дермо
30. Джандіері
31. Догадайло
32. Егбенчонг Агбормбуох
33. Запорожець
34. Зелінська
35. Іродов
36. Іскоростенська
37. Іщенко
38. Кабакаєва
39. Карлов
40. Килимник
41. Кобилінська
42. Коломієць
43. Костюк
44. Кравченко
45. Лозова
46. Лощиліна
47. Масник
48. Мельник
49. Меркулова
50. Мкртчян
51. Морозов
52. Нечай
53. Нємцев
54. Овсянкін
55. Паєвський
56. Петрашенко
57. Петренко
58. Петухов
59. Пільгуй
60. Піонтковський
61. Постніков
62. Прищепа
63. Радченко
64. Ренсевич
65. Руденко
66. Сальникова
67. Самусенко
68. Самчук
69. Семенов
70. Семенова
71. Сервуля
72. Сердюк
73. Сичик
74. Сімоненко
75. Скляр
76. Слободяник
77. Стефюк
78. Стеценко
79. Стрєлов
80. Стручек
81. Талімончук
82. Тарасов
83. Ткач
84. Трофімова
85. Фай
86. Фекліна
87. Фесик
88. Фесик
89. Хозяєв
90. Хоружик
91. Четвертуха
92. Чиж
93. Шаповалюк
94. Шимко
95. Яковенко

Учні зараховані наказом по школі від 08.06.2021р. №26-у. 

Бажаємо здоров’я вам і вашим дітям! 


 

Прийом дітей до 1-го класу закінчений. Сформовано 3 (три) класи. Вільних місць немає. 

Сім’ї, які переїхали за новою адресою у мікрорайон обслуговування школи, звертаються із запитом на електронну пошту школи.

E-mail: sch_182@ukr.net

Необхідні документи :

 1. Заява одного з батьків (при собі мати документ, що засвідчує особу батьків).
 2. Свідоцтво про народження дитини (оригінал + 1 копія).
 3. «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного   профілактичного огляду» форма № 086-1/о.(оригінал)
 4. Документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її  батьків на території обслуговування школи.

Міністерство рекомендує батькам дітей і директорам шкіл орієнтуватися на перелік документів, що відповідно до чинного законодавства підтверджують чи потенційно можуть підтверджувати місце проживання дитини чи одного з її батьків, зокрема:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

8) довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207);

9) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866);

10) акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

11) будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків.

                                                      Перший рік НУШ у Першій Русанівській!

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти.   Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.   

                                                            

Як все починалось…

1 вересня 2018-го                   …І мандруємо далі першим роком Нової Української Школи